Nếu có câu hỏi? (0236) 3 738 399

Thông tin chung

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 158A Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)3.738.399 hoặc (0236)3.646.577
Đường dây nóng: 0905.55.66.54
Email: contact@vnuk.edu.vn

Liên hệ nghiên cứu

ThS. Đỗ Thị Như Hoa, Chuyên viên
Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Doanh nghiệp
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)6 29 88 68

Liên hệ đào tạo

Phòng Đào tạo
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)3.646.577 hoặc (0236)3.738.399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn. (0236) 3 738 399