Nếu có câu hỏi? (0236) 3 738 399

Viễn cảnh

Bắt đầu từ năm 2022, VN-UK sẽ là trường Đại học có tỷ lệ cao nhất cựu sinh viên là những doanh nhân khởi nghiệp thành công ở Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm mới cho xã hội và từ đó góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế. Mô hình giáo dục khởi nghiệp cho sinh viên tại VNUK sẽ truyền cảm hứng và giúp các thành viên của Đại học Đà Nẵng cũng như các cơ sở giáo dục khác, từ đó áp dụng mô hình EPP tương tự để hoàn thành mục tiêu này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn. (0236) 3 738 399