Nếu có câu hỏi? (0236) 3 738 399

Sứ mệnh

VN-UK Innovation Hub

… TRUYỀN CẢM HỨNG, GIÁO DỤC và PHÁT TRIỂN một thế hệ doanh nhân khởi nghiêp trẻ bằng cách cung cấp các kỹ năng, kiến thức và nguồn lực cần thiết cho sự phát triển doanh nghiệp và phát triển cá nhân, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

… là trung tâm kết nối các doanh nhân từ giáo dục đại học trong hệ thống Đại học Đà Nẵng với hệ sinh thái khởi nghiệp Tp. Đà Nẵng và vươn ra giáo dục về kinh doanh ở các nước trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn. (0236) 3 738 399